Annan Digital examensceremoni för specialistsjuksköterskorna

2020-06-05 13:00 Add to iCal
Annan Zoom

De studenter på specialistsjuksköterskeprogrammen som tar sin specialistexamen nu till sommaren kommer att få uppleva en digital ceremoni med hälsningar från personer som varit viktiga under deras studietid. Programmen hoppas på stor uppslutning och att det blir en pampig tillställning. Alla berörda bjuds in med Zoomlänk.

Kontakt

Veronica Lindström Anknuten till Forskning