Internt möte Dialogmöte på engelska med KI:s nya ledning, 12 september i Flemingsberg

2023-09-12 11:30 - 12:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal 4X, Alfred Nobels allé 8
KI ledning collage 2023
Rektor Annika Östman Wernerson, universitetsdirektör Veronika Sundström och prorektor Martin Bergö Foto: Liza Simonsson, Martin Stenmark

Välkommen till ett dialogmöte på engelska med KI:s nya ledning; rektor Annika Östman Wernerson, prorektor Martin Bergö och universitetsdirektör Veronika Sundström.

Syftet med mötet är att stärka dialogen mellan medarbetare och universitetsledning. Hur kan vi förbättra vi-känslan vid KI? Hur kan vi skapa fungerande forum för samarbeten? Vilka är de viktigaste gemensamma framtidsfrågorna? Hur kan vi minska avstånden mellan medarbetare och ledning? Alla medarbetare är välkomna med sina inspel och tankar till detta första tillfälle för frågor, svar och diskussion.

Praktisk information

Mötet hålls på engelska och inleds med en kort introduktion av universitetsledningen, följt av frågor och gemensam diskussion.

I våras hölls dialogmöten med ledningen på svenska, läs mer om dem här. 

Ännu ett dialogmöte med ledningen hålls på engelska i Solna den 11 september

Varmt välkommen!