Annan Dialogdag Stockholm: Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin!

2020-01-30 Add to iCal
Annan KTH/Nymble, Drottning Kristinas väg 15-19, Stockholm

Välkommen till regionala träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm.
Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Ta chans att: 

  • utveckla nya forsknings- och utvecklingsprojekt som motverkar och förebygger utsatthet
  • lämna inspel till ny enkätstudie om sexuella trakasserier i akademin
  • nätverka och hitta nya samverkanspartner 

Inbjudan riktar sig till forskare på fältet, programmets kontaktpersoner, sakkunniga, handläggare  och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor, HR-ansvariga, lärosätesledningar samt studenter och doktorander engagerade i programmets profilområden.

Dialogdagarna är det tredje steget i forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin. Programmet är ett initiativ från Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet och dialogdagarna arrangeras tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF.

Malmö: 17 januari kl. 10.00-15.30, Sankt Gertrud konferens, Östergatan 7 B

Göteborg: 23 januari kl. 10.00-15.30, Göteborgs Universitets huvudbyggnad, Vasaparken 1

Stockholm: 30 januari kl. 10.00-15.30, KTH/Nymble, Drottning Kristinas väg 15-19

Anmälan senast 20 december. Dialogdagarna är kostnadsfria, antalet platser är begränsat.

KONTAKT: