Annan Dialogdag – forsknings- och samverkansprogram

2019-06-14 10:00 - 15:00 Add to iCal
Annan Bygget Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet bjuder in i samarbete med SUHF, till en gemensam dialogdag. Konferensen är en fortsättning på seminariet den 8 mars, där det lanserades ett nytt forsknings- och samverkansprogram för att motverka sexuella trakasserier och förebygga genusbaserad utsatthet i svensk akademi.

Välkommen till en heldag i Stockholm där syftet är att konkretisera och informera kring forsknings- och samverkansprogrammets inriktning, vad det innebär för lärosätena att delta i programmet och hur vi praktiskt tänker att det kommer att gå till. En viktig del är att möjliggöra dialog och diskussion, både om programmet i stort och om den sektorsövergripande prevalensstudie som planeras.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till lärosätesledningar samt forskare och sakkunniga inom samverkansprogrammets fokusområden.

Även ledningar vid forskningsfinansierande- och sektorsmyndigheter välkomnas att delta.

På programmet

  • Genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin efter #metoo-upproren
  • Konkret information om forsknings- och samverkansprogrammet, inkl. prevalensstudiens genomförande
  • Presentation av pågående forsknings- och utvecklingsprojekt inom programmets områden
  • Diskussion om forskningsbehov och möjliga delstudier

Dialogdagen är på svenska.

Inbjudan dialogdag 14 juni

Anmälan är stängd.

Frågor

För frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.