Intern kurs och fortbildning Designa kurser för att stötta studenters lärande

2023-09-06 till
2023-11-16 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Note pad with a newly sharpened pencil.
Foto: Flickr.

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Som kursdeltagare får du undersöka och utveckla en egen kurs för att på så sätt omsätta och tillämpa kursens innehåll.

Under kursen får du fördjupa förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande. Kursen syftar också till att stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande, från lärandemål och lärandeaktiviteter till en väl fungerande examination.

Målgrupp

Kursen riktar sig till lärare på grund- och avancerad nivå som ansvarar för eller är involverade i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa din förmåga att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

Upplägg

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 timmar) och består av gemensamma kursträffar, eget arbete och grupparbete och kamratgranskning. Kursen baseras på teorier om lärande, ett reflekterande förhållningssätt och lärande via deltagaraktivitet och samarbete. Du som kursdeltagare får undersöka och utveckla en egen kurs för att på så sätt omsätta och tillämpa kursens innehåll.

Kontakt