Föreläsningar och seminarier Dentmed forskningsseminarium - Årlig uppföljning: Ida Brännemo, doktorand och Carolina Modin, doktorand

2022-12-02 12:30 Add to iCal
Online Zoom

Seminarieserie på institutionen för odontologi där doktorander och inbjudna forskare presenterar sin pågående forskning

Föreläsare: Ida Brännemo, doktorand

Titel: Parental support programs for preventing early childhood caries”

samt

Föreläsare: Carolina Modin, doktorand

Titel: “Periodontitis in young individuals, follow up of treatment and disease progression over 10 years”

 

Seminarie värd: Margareta Hultin

 

Föreläsningen hålls på engelska