Föreläsningar och seminarier Den nya biobankslagen - Vad betyder det för dig som forskare?

2023-11-29 10:00 - 11:00 Add to iCal
Online
Sanela Kjellqvist på KI Biobank.
Sanela Kjellqvist at KI Biobank. Foto: Ulf Sirborn

En ny svensk biobankslag trädde ikraft den 1 juli. Den gör det lättare för forskare att använda biobanker. Den här presentationen kommer fokusera på biobankning i dess tre dimensioner: IT, provhantering och förvaring, och regulatoriska aspekter. Dessa kommer att presenteras i ljuset av de ändringar som den nya biobankslagen har medfört för medicinsk forskning. Praktiska exempel kommer att presenteras.

Vänligen klicka på länken nedan för att delta i  webbinariet:

https://ki-se.zoom.us/j/67222383553