Föreläsningar och seminarier Den nya biobankslagen - Vad betyder det för dig som forskare?

2023-06-07 13:00 - 14:00 Add to iCal
Online
Mark Divers och Sanela Kjellqvist på KI Biobank.
Mark Divers och Sanela Kjellqvist på KI Biobank. Foto: Ulf Sirborn

En ny svensk biobankslag träder i kraft 1 juli. Den förväntas göra det enklare för forskare att använda biobanker. Denna presentation kommer fokusera på biobankning i dess tre dimensioner: IT, provhantering och förvaring samt regulatoriska aspekter. Dessa kommer att presenteras i ljuset av nuvarande lagstiftning och de ändringar som den nya biobankslagen kommer att medföra för medicinsk forskning.

Om du vill ha ett e-post meddelande med zoomlänk till detta webbinarium, vänligen skicka ett e-post meddelande till biobank@ki.se.

Zoomlänken kommer även läggas in i denna kalenderhändelse.