Föreläsningar och seminarier Crossing borders seminarium: "Biomacromolecules – bottom-up strategies for materials design and application"

2019-10-24 10:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Rum D1012, Biomedicum, plan 10, Solnavägen 9, Solna

Väkommen till ett seminiarum med Professor Ulrica Edlund, expert inom fiber- och polymerteknologi samt material och processdesign, med fokus på hållbarhet och gröna material.

Titel

"Biomacromolecules – bottom-up strategies for materials design and application"

Föreläsare

Professor Ulrica Edlund, Fiber- och polymerteknologi, KTH

We are happy to welcome Prof. Edlund who is an expert in polymer synthesis and functional materials design, with a focus on sustainability and green chemistry. She develops materials and advanced formulations from renewable resources from terrestrial and marine biomass. Inventions include bioplastics, films, coatings, microspheres, and hydrogels based on biopolymers from wood pulping, algae, and agricultural waste. Edlund will present how her work translates to a wide range of biomaterials applied in patients and the health care environment.

Värd

Agneta Richter-Dahlfors, Karolinska Institutet, Department of Neuroscience

Crossing borders är en seminarieserie med fokus på tvärvetenskaplig forskning som anordnas i samarbete med KTH.

Kontakt

Linda Thörn Verksamhetscontroller
08-524 873 01