Föreläsningar och seminarier Covid-19 och äldreomsorgens organisering i tre nordiska länder

2020-11-10 11:30 - 13:15 Add to iCal
Zoom

KI:s "resursgrupp för äldres hälsa under Covid-19” bjuder in till ett lunchwebbinarium där framstående äldreomsorgsforskare från Norge, Danmark och Sverige ger en bild av Covid-19 pandemin i relation till äldreomsorgens organisering i respektive land.

Föreläsare:

Mia Vabø, professor, Oslo Storstadsuniversitet (Oslomet), Norge
Mia Vabøs forskning omfattar politiska, kulturella och institutionella förändringar i äldreomsorgen och hur dessa förändringar interagerar och påverkar arbetsförhållandena i omsorgssektorn.

Tine Rostgaard, professor, Stockholms Universitet, Sverige samt Roskilde Universitet, Danmark​
Tine Rostgaard är specialiserad inom komparativ socialpolitisk välfärdsforskning, formell och informell äldreomsorg

Marta Szebehely, professor emeritus, Stockholms Universitet, Sverige
Marta Szebehly har forskat om äldreomsorg ur vardags-, genus- och socialpolitiska perspektiv sedan mitten av 1980-talet.

Webbinariet avslutas med en paneldiskussion samt frågor från auditoriet.

Programmet hålls på svenska via Zoom på denna länk. Ingen registrering krävs, deltagandet är kostnadsfritt. Mer information om hur Zoom fungerar finns att söka på web.

Program och flyer

Kontakt

Carin Lennartsson Universitetslektor