Konferenser och symposier Convergence on Global Health – Towards implementation of the new EU global health strategy

2023-02-09 9:00 - 13:00 Add to iCal
Campus Solna

Ett halvdagsseminarium om EU:s nya globalhälsostratergi under Sveriges ordförandeskap i EU.

Under det svenska EU-ordförandeskapsåret anordnar Karolinska Institutet i dialog med Socialdepartementet och Utrikesdepartementet halvdagsseminariet Convergence on Global Health – Towards implementation of the new EU global health strategy. Seminariet äger rum torsdag den 9 februari 2023 i Nobel Forum. 

Mer information kommer närmre evenemanget. 

Kontakt

Nina Viberg Projektsamordnare