Konferenser och symposier Convergence on Global Health - Joint action with reference to the new EU Global Health Strategy

2023-02-09 8:30 - 12:30 Add to iCal
Campus Solna I Nobel Forum

Ett halvdagsseminarium anordnat av Karolinska Institutet inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU i dialog med Socialdepartementet och Utrikesdepartementet.

Syftet är att diskutera EU:s förändrade roll som global hälsoaktör i syfte att bidra till en europeisk samling kring globala hälsofråger med EU:s nya strategi för global hälsa som grund.

En öppen och konstruktiv dialog mellan universitet, det civila samhällets organisationer, politiska beslutsfattare och andra viktiga aktörer är avgörande. De olika rollerna för olika sektorer innebär olika ansvar men också olika möjligheter. Medan EU för närvarande utarbetar rådsslutsatser utifrån den nya strategin, har universitet och civilsamhällesorganisationer viktiga roller som förespråkare och genomförare av strategin. Universitetens och civilsamhällesorganisationernas engagemang i global hälsa fortsätter över politiska mandatperioder och EU ordförandeskap och borgar därfär för en långsiktig hållbarhet.

Seminariet kommer att äga rum torsdagen den 9 februari för inbjudna gäster i Nobel Forum, Nobelförsamlingens byggnad vid Karolinska institutet i Stockholm, Sverige.

Det kommer att vara möjligt att följa seminariet online, mer information kommer inom kort.

Preamble Global Health EU seminar Stockholm 9 Feb 2023

Program

Kontakt

Nina Viberg Projektsamordnare