Konferenser och symposier Convergence on Global Health - Joint action with reference to the new EU Global Health Strategy

2023-02-09 8:30 - 12:30 Add to iCal
Campus Solna Nobel Forum och online
händer i en  ring
Foto: Getty Images

Ett halvdagsseminarium anordnat av Karolinska Institutet inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU i dialog med Socialdepartementet och Utrikesdepartementet. Seminariet ges på engelska.

Se inspelning av seminariet

Syftet är att diskutera EU:s förändrade roll som global hälsoaktör i syfte att bidra till en europeisk samling kring globala hälsofråger med EU:s nya strategi för global hälsa som grund.

En öppen och konstruktiv dialog mellan universitet, det civila samhällets organisationer, politiska beslutsfattare och andra viktiga aktörer är avgörande. De olika rollerna för olika sektorer innebär olika ansvar men också olika möjligheter. Medan EU för närvarande utarbetar rådsslutsatser utifrån den nya strategin, har universitet och civilsamhällesorganisationer viktiga roller som förespråkare och genomförare av strategin. Universitetens och civilsamhällesorganisationernas engagemang i global hälsa fortsätter över politiska mandatperioder och EU ordförandeskap och borgar därfär för en långsiktig hållbarhet.

Deltagande

Nobel Forum

Seminariet kommer att äga rum torsdagen den 9 februari för inbjudna gäster i Nobel Forum, Nobelförsamlingens byggnad vid Karolinska institutet i Stockholm, Sverige.

Live stream

Alla är välkomna att lyssna på seminariet genom denna länk till live stream.

Är du intresserad av att delta i online diskussioner under seminariet är du välkommen att anmäla dig till Global Conversations: Global Conversations on Sustainable Health - The new EU Global Health Strategy (fullbokat).

Preamble Global Health EU seminar Stockholm 9 Feb 2023

Program

Convergence on Global Health - program

Kontakt

Nina Viberg Projektsamordnare