Föreläsningar och seminarier "Competing risks in survival analyses – what is it and when does it matter?" med Sandra Eloranta

2021-12-16 12:00 - 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möller, Neo och Zoom

Välkommen till en presentation i seminarieserien som arrangeras av Centrum för bioinformatik och biostatistik. Konkurrerande risker är ett ämne som ofta lyfts fram som en utmaning i observationsstudier som använder sig av överlevnadsanalys, och frågor som rör konkurrerande risk ställs ofta av granskare. I detta lunchseminarium kommer Dr. Eloranta att ge en lätt introduktion till ämnet och diskutera de vanligaste och mest grundläggande frågorna relaterade till det.

Välkomna!

"Competing risks in survival analyses – what is it and when does it matter?"

med Dr. Sandra Eloranta, Division of Clinical Epidemiology, Department of Medicine, och Project Clinicum, Karolinska Institutet.

Konkurrerande risker är ett ämne som ofta lyfts fram som en utmaning i observationsstudier som använder sig av överlevnadsanalys, och frågor som rör konkurrerande risk ställs ofta som granskare. Detta lunchseminarium kommer att ge en lätt introduktion till ämnet och diskutera:

  • Vilka är konkurrerande risker?
  • Hur kan de komplicera de statistiska analyserna?
  • Vilken typ av forskningsfrågor motiverar användningen av speciella metoder för att hantera konkurrerande risker?
  • Hur skiljer sig tolkningen av konkurrerande riskanalyser från den av klassiska överlevnadsanalyser (t.ex. Kaplan-Meier-analys eller Cox-regression)?

Föreläsningen kommer att fokusera på centrala begrepp som är relevanta för teorin om konkurrerande risker (snarare än de matematiska detaljer som ligger till grund för den statistiska teorin).

Seminariet hålls i Neo i Flemingsberg, men också på Zoom. Före seminariet kommer ett begränsat antal smörgåsar och dricka att serveras enligt ”först till kvarn-principen” med start kl. 12.00.

Kom tidigt och nätverka!

Kontakt

Hannes Hagström Anknuten Till Forskning;Anknuten till Forskning;Adjungerad Professor