Konferenser och symposier Collaboration in Science 2024

2024-11-21 8:00 till
2024-11-22 14:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Neo, Blickagången 16 (alla föreläsningssalar)
Översiktsbild från byggnaden Neo under konferensen. Personer står i öppen yta och minglar.
Konferensen 2022 gav deltagare en översikt av forskning och nya samarbeten mellan KI, KI SÖS och Karolinska Universitetssjukhuset. Photo: Linnea Bengtsson

För att stärka och främja translationellt forskningssamarbete mellan grundforskning och klinisk forskning arrangerar vi gemensamt en konferens vid Campus Flemingsberg.

Mer information finns på den engelska sidan.

I samarbete med CIMED.

Vetenskaplig kommitté

Annika Bergquist

Kajsa Bohlin

Kåre Buhlin

Elisabeth Epstein

Jacob Hollenberg

Nicole Marquardt

Sumonto Mitra

Anders Mutvei

Alastair Kerr

Rachel Sugars

Matti Sällberg

Eckardt Treuter

Rula Zain-Luqman

Gabriel Oniscu

Ewa Stenwall

Cecilia Williams

Coordinators: Lena Berglin, Marie Franzén

Kontakt

Marie Franzén Ledningssekreterare