Föreläsningar och seminarier CLINICUM Seminarie: Är E-värdena för optimistiska eller för pessimistiska? Både och!

2023-12-14 11:00 - 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Sir Richard Doll salen på Eugeniahemmet

Välkommen till ett seminarie om E-värde - ett populärt verktyg för att bedöma känsligheten för omätbara förväxlingar inom statistisk analys. Trots sin popularitet är E-värdet föremål för kritik och olika uppfattningar och det ska vi fördjupa oss i under det här seminariet.

Ioannidis et al (2019) menar att ett högt E-värde kan ge en överdrivet optimistisk bild, medan Grönland (2020) hävdar att ett lågt E-värde kan vara onödigt pessimistiskt. Kritiken kan verka motsägelsefull och gör ofta att analytikern undrar om E-värdena ska tolkas som alltför optimistiska eller alltför pessimistiska. 

I den här presentationen kommer vi att försöka förena denna kritik och använ­­­­da ett verkligt dataexempel för att argumentera för att båda tolkningarna är giltiga. Presentationen kommer till stor del att vara icke-teknisk och fokusera på grundläggande begreppsfrågor.