Föreläsningar och seminarier Clinicum Kick-off.

2022-02-16 14:30 - 16:30 Add to iCal
Annan Online

Välkommen till Kick-off och nätverksträff för Clinicum!

Målet med nystartade Clinicum är erbjuda organiserat stöd till klinisk och translationell forskning samt hantering av hälsodata inom KI och Region Stockholm.

Den 16 februari kommer projektet att hålla en kick-off för forskare och analytiker som hanterar hälsodata på olika sätt där Anders Gustafsson, Annika Tibell och Clinicums projektgrupp kommer att tala. Representanter för metodexpertis och stödfunktioner för klinisk och translationell forskning från KI och Regionen kommer också att medverka.

I dagsläget drivs Clinicum i projektform på KI men målet är att projektet ska övergå till organisationen Clinicum under 2023. Läs mer om Clinicum på projektets webbsida.

Anmäl dig till Clinicums Kick-off

Program

Clinicum – organised support for clinical and translational research

14.30               Welcome                                                                       
                        Erik Melén och Karin Ekström-Smedby

14.40               Clinicum from KI’s perspective                                     
                        Anders Gustafsson
                                                                                                       
14.50               Clinicum from Karolinska University Hospital’s perspective                             
                        Annika Tibell
                              

15.00               Why do clinicians need biostatistical support?             
                        Olof Akre

15.15               Questions

15.20               Break

Existing support and infrastructure for clinical and translational research

15.30               Centrum för Hälsodata, Region Stockholm                   
                        Heléne Spjut

15.35               Research Data Office (RDO), KI                     
                        Cecilia Martinsson Björkdahl

15.40               Biostat Core, KI                                                                         
                        Matteo Bottai

15.45               MedSTAT, KI                                                                             
                        Johan Zetterqvist

15.50               Centre for Biostatistics and Bioinformatics, KI               
                        Carsten Daub

15.55               National Bioinformatics Infrastructure Sweden             
                        Sebastian DiLorenzo

16.00               Clinical Artificial Intelligence Laboratory, KI                   
                        Max Gordon och Martin Magnéli

Going forward 

16.10               Current activities and plans                                             
                        Adina Feldman, Sandra Eloranta och Marie Evans
                             
16.20               Data-driven life science, DDLS
                        Janne Lehtiö                        

16.30               Concluding remarks
                        Erik Melén and Karin Ekström-Smedby
                        

Kontakt

Louise Betton Utbildningsadministratör