Föreläsningar och seminarier CIM-seminarium: Immunotherapy for cancer by targeting pattern recognition for modified self

2019-05-08 13:00 - 14:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg ANA Futura, von Behring room, Floor 9

CIM-seminarieserie 2019
ANA Futura, von Behring room, plan 9
Onsdagar 13:00-14:00

8 maj 2019 Mikael Karlsson, MTC, KI, Stockholm, Sweden

Titel: “Immunotherapy for cancer by targeting pattern recognition for modified self”

Dokument

Kontakt

Magdalini Lourda Senior forskningsspecialist