Föreläsningar och seminarier Chemical Biology Seminar Series: Margareta Wilhelm och Nikolas Herold

2020-03-05 15:30 Add to iCal
Campus Solna NEW LOCATION: Air/Fire konferensrum, SciLifeLab, Tomtebodavägen 23a

Seminarieserie organiserad av SciLifeLab.

"Using neural stem cells models derived from reprogrammed patient cells to identify novel therapeutic targets for medulloblastoma"

Talare: Margareta Wilhelm, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

"Targeting chemoresistance in oncology: On inhibitors and combination chemotherapy"

Talare: Nikolas Herold, institutionen för kvinnors och barns hälsa

Seminariet är organiserad av Laboratories for Chemical Biology Karolinska Institutet (information på engelska) och forskargruppen Fernandez-Capetillo (information på engelska).

Vi bjuder på lättare tilltugg.

Kontakt

Per Moberg Forskningssamordnare
+46852481266