Intern kurs och fortbildning Chefswebinarium: Forskningsekonomi

2021-04-14 9:00 - 11:00 Add to iCal
Online Zoom
Tjej som leder på distans via sin dator

Under våren har vi nöjet att erbjuda chefer på KI fördjupande kurser i ekonomi. Under detta tillfälle tar vi oss an grundläggande forskningsekonomi.

För att stärka chefers ekonomiska kompetens erbjuder vi utbildning i grundläggande högskoleekonomi i två delar samt forskningsekonomi. 

Läs mer om respektive utbildning här.

Grundläggande forskningsekonomi

Under det här webbinariet får deltagarna en inblick i hur forskningsekonomi fungerar på ett lärosäte. Kursen behandlar forskningens finansiering, projektekonomi, samt hur det fungerar med forskningens gemensamma kostnader.

Målet är att deltagarna efter genomgången kurs ska känna till följande:

  • Hur finansieras forskningen?
  • Vad kännetecknar projektekonomi?
  • Hur hanteras ekonomin i externfinansierade projekt?
  • Hur hanterar man gemensamma kostnader i ett projekt?
  • Hur fungerar samfinansieringen?

Datum

14 april 2021 kl. 09.00 - 11.00 

Anmälan 

Du kan anmäla dig till högskoleekonomi del 1 och 2 (se länk ovan) samt forskningsekonomi här. För forskningsekonomi gäller att du anmäler dig senast den 7 april. 

Zoom-länk skickas ut tillsammans med kalenderinbjudan ca 1 vecka innan tillfället.  

Föreläsare

Maria Andersson är ekonomipedagog, specialiserad på lärosätens ekonomi. Hon är utbildad ekonom och lärare i företagsekonomi vid Uppsala universitet och har utbildat medarbetare på olika svenska lärosäten i ekonomi i över 20 år.