Intern kurs och fortbildning Chefswebbinarium: Anställningsvillkor och arbetsgivarrollen (del 1)

2022-02-23 9:00 - 11:30 Add to iCal
Online Zoom
Tjej som leder på distans via sin dator

Välkommen till öppna chefswebbinarium i två delar i anställningsvillkor & arbetsgivarrollen. Passa på att uppdatera dina kunskaper i området och att diskutera frågor med chefskollegor.

Syfte

Utbildningens syfte är att möjliggöra för chefer vid KI att bibehålla en grundläggande och i vissa delar få en fördjupad kunskap om de arbetsrättsliga regelverk man har att förhålla sig till, samt få en god förståelse för sitt uppdrag och chefsrollen. 

Innehåll

Utbildningen innehåller

  • Rekrytering i staten 
  • Anställningsformer & anknutna
  • Arbetstid
  • Ledigheter, frånvaro & förmåner
  • Rättigheter & skyldigheter i anställningen
  • Avslut av anställning

Utbildningen ges på engelska och på svenska. Du är varmt välkommen att anmäla dig till en del på svenska och en på engelska om det passar ditt schema bättre. 

Utbildningen hålls i Zoom. En länk kommer att skickas ut närmare kursdatumet till anmälda deltagare. 

Föreläsare

Förhandlingsenheten på HR-avdelningen

Åsa Agréus 
Carolina Ström
Jenny Wärnlund

Kontakt

Vid frågor om utbildningen, kontakta stafftraininghr@uf.ki.se 

Varmt välkommen med din anmälan!

 

Anmäl dig här

Kontakt

Michaela Österdahl HR-administratör