Föreläsningar och seminarier CfA och CLINICUM Seminar: Multi-omics in respiratory and allergic disease

2022-11-17 15:00 - 16:30 Add to iCal
Lärosal Peter Reichard, Biomedicum, Solna och Zoom

Host: Professor Erik Melén
KI SÖS och Cfa

Applications of multi-omics in pediatric asthma and allergy

Prof. Gerard Koppelman, MD
University Medical Center Groningen, Groningen Research Institute for Asthma and COPD

Integrating clinical and multi-omics approaches for COPD subtyping

Prof. Craig P. Hersh, MD
Channing Division of Network Medicine
Brigham and Women's Hospital, Boston


Kaffe serveras från 14.30.