Föreläsningar och seminarier Cell and Tumour Biology Seminar: Multicellular tumor cultures for screening and identification of context dependent vulnerabilities

2019-11-12 13:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum 10th floor, room D1012, Solnavägen 9, KI-Solna

Speaker: Mårten Fryknäs, Dept. of Medical Sciences, Uppsala university
Host: Lars-Gunnar Larsson