Föreläsningar och seminarier Cell and Tumour Biology Seminar: Immunotherapy for cancer by activating NK cells in vivo

2019-05-28 13:00 - 13:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum B0313 3rd floor (Main entrance), Solna Campus.

Speaker: Mikael Karlsson

Speaker Address: MTC, KI

Host: Lars-Gunnar Larsson

Dokument