Föreläsningar och seminarier Cell and Tumour Biology Seminar: Evolutionary trade-offs in gene expression and cancer

2019-11-19 13:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum room 4 (A0315), Solna vägen 9

Speaker: Jean Hausser, CMB, SciLife lab, KI
Host: Margareta Wilhelm