Föreläsningar och seminarier Cell and Tumour Biology Seminar: Deciphering the role of bone marrow microenvironment in myeloid leukemia

2019-10-22 13:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum B0313 3rd floor (Main entrance), Solna Campus

Speaker: Hong Qian, HERM, Karolinska institutet
Host: Margareta Wilhelm