Föreläsningar och seminarier Cell and Tumor Biology Seminar: “Exploiting the epigenetic vulnerabilities of multiple myeloma”

2020-03-03 13:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum, Solnavägen 9, Room: B0313

Speaker: Antonia Kalushkova Nair, Dept of Genetics and Pathology, Uppsala University,
Host: Lars-Gunnar Larsson,
Location: Biomedicum, Solnavägen 9, Room: B0313

Kontakt