Föreläsningar och seminarier Career Inside Academia: Postdoc to PI, How to make the leap

2019-10-21 14:00 - 18:30 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum 1, Solnavägen 9

Intresserad av en akademisk karriär? Välkommen till ett event organiserat av KI Postdoc Association. Professor Lucie Laflamme, vice ordförande i KIs rekryteringsutskott kommer att ge en överblick av den svenska akademiska karriärtrappan. Detta följs av en paneldiskussion med representanter också från Stockholms Universitet och Uppsala Universitet.