Föreläsningar och seminarier Cardiovascular Research Program Seminar

2021-05-03 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Zoom Based

Pathogenesis of Atherosclerosis

Zoom Link:

https://ki-se.zoom.us/j/66195524523

Meeting ID: 661 9552 4523

Göran K Hansson, MD, PhD
Professor of Experimental Cardiovascular Research.
Secretary General at the Royal Swedish Academy of Sciences

Host: Maria J. Forteza