Föreläsningar och seminarier CANCELLED: Stockholm Insurance Medicine Lecture med Professor Mika Kivimäki och Professor Marianna Virtanen

2020-05-04 Add to iCal
Campus Solna Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, KI Campus Solna

Professor Kivimäki - Prevention for tackling the growing burden of non-communicable diseases

Professor Kivimäki är en av de mest inflytelserika forskarna inom folkhälsa och har många studier om sjukfrånvaro. Han är professor vid Institutionen för epidemiologi och folkhälsa, University College London, Storbritannien och vid Institutionen för folkhälsa, Helsingfors universitet, Finland. Han har skrivit mer än 1000 artiklar i internationella tidskrifter. Han är också ansvarig för den brittiska Whitehall II-studien och för IPD-Work-konsortiet som omfattar 17 europeiska kohortstudier.

Marianna Virtanen - The impact of non-communicable diseases on sickness absence and disability pension

Marianna Virtanen är professor vid University of Eastern Finland och anknuten till Karolinska Institutet. Huvudfokus för hennes forskning är att studera arbetsmarknadsdeltagande bland personer med kroniska sjukdomar. Den andra linjen i hennes forskning handlar om sjukfrånvaro, psykosociala faktorer i arbetet samt om att utveckla medel för att förhindra sjukfrånvaro genom att förbättra arbetsvillkoren.

Anmälan görs till katarina.lonnqvist@ki.se, senast 24/4.