Föreläsningar och seminarier CANCELLED: KIB Presentation: Explore a protein across species with the Alliance of Genome Resources

2023-09-26 10:00 - 10:45 Add to iCal
Online Zoom

Under 45 minuter kommer denna öppna vetenskapliga databas att presenteras efter att ha rekommenderats av Journal of Nucleic Acid (NAR) databasutgåva 2020 som en "genombrottsdatabas"; som enligt redaktörerna kommer att påverka forskarsamhället. Databasen möjliggör molekylära jämförelser mellan olika arter av modellorganismer. Evenemanget riktar sig till doktorander och forskare inom preklinisk och translationell forskning.

Presentationen är på engelska men vi pratar även svenska.

Kontakt

David Herron Akademisk samordnare