Annan BSRN Sommarskola för Doktorander i Vilnius, Litauen

2023-06-07 till
2023-06-09 Add to iCal
Annan Vilnius, Litauen
Den moderna skyline av Vilnius, Litauen, sett från Gediminas torn i nordväst.
Vilnius moderna skyline, Litauen Foto: Bild av DAVID ILIFF. Licens: CC BY-SA 3.0

Välkomna till den sjunde sommarskolan med tema -How to improve dissemination of scientific knowledge on political decision making in health and social services- anordnad av nätverket Baltic Sea Region Network in Personalised Health Care (BSRN). Sommarskolan äger rum i Vilnius, Litauen med värd medicinska fakulteten vid Vilnius universitet.
Anmälan och ytterligare information: https://forms.office.com/e/tZ1GU9pgXX 

 

Syftet med BSRN:s sommarskola:

Att doktorander skall lära sig nya aspekter av hälso- och socialvetenskap och presentera och få feedback på sina uppgifter i en stödjande jämlik atmosfär. 2023-års fokus ligger på hur hälso- och socialvetenskapens kunskap påverkar beslutsfattandet inom hälso- och socialtjänster i Östersjöregionen och vilken typ av inverkan de har på samhällets välbefinnande och hälsa på politisk nivå. Dessutom syftar sommarskolan till att stärka det samarbetsinriktade Östersjönätverket.

Bra att veta:

 • Omfattningen av sommarskolan är tre (3) ECTS-poäng
 • Inga deltagaravgifter (resekostnader och boendekostnader måste täckas av deltagarna)
 • Deltagarintyg kommer att ges till deltagare vid sommarskolans slut.
 • PhD-studenter som vill delta måste ansöka via BSRN:s kontaktperson på sin egen institution.

Baltic Sea Region Network in Personalized Health Care är ett flerdisciplinärt och gränsöverskridande nätverk av universitet i länderna i Östersjöregionen, vilka är:

 • Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
 • Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania
 • Medical University of Gdansk, Gdansk, Poland
 • Rīga Stradiņš University, Riga, Latvia
 • Southern Denmark University, Odense, Denmark
 • University of Lübeck, Lübeck, Germany
 • University of Tartu, Tartu, Estonia
 • University of Turku, Turku, Finland
 • Vilnius University, Vilnius, Lithuania
 • Western Norway University of Applied Sciences, Bergen, Norway

 

Kontakt

Chris Bengtsson Samordnare