Föreläsningar och seminarier Brain and Culture föreläsning: Music synchronization and social interaction in cognitively impaired elderly: Does live performance matter?

2020-10-20 15:00 Add to iCal
Online Zoom möte. En länk kommer att publiceras här några dagar innan föreläsningen

Den 20:e Oktober kommer en föreläsning i serien Brain and Culture med Séverine Samson, Université de Lille.

Kort beskrivning

Séverine är en av pionjärerna inom kognitiv neurovetenskaplig forskning på musik. Ett viktigt fokus i hennes arbeten är musik och minnesfunktioner samt betydelsen av musik vid demenssjukdomar. Hennes föredrag hölls på engelska den 20/10 med titeln: "Music synchronization and social interaction in cognitively impaired elderly: Does live performance matter?"

Kontakt

Fredrik Ullén Professor