Annan Bokrelease Hälsa och mångfald

2023-01-25 17:00 - 18:30 Add to iCal
Liber, Norra stationsgatan 69 i Stockholm
Bok Hälsa och mångfald.
Hälsa och mångfald. Foto: Liber förlag

Solvig Ekblad och Erica Rothlind, båda verksamma vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) bjuder in till bokrelease för sin nya bok ”Hälsa och mångfald - ett kliniskt perspektiv”

Boken är en antologi där varje kapitelförfattare utifrån forskning och professionell erfarenhet beskriver olika aspekter av hälsa och mångfald med relevans för mötet med patienter såväl i primärvård som specialistvård. Kunskapen som de förmedlar är i stor utsträckning sådan som kliniskt verksamma ofta förväntas lära sig genom erfarenhet.

”Hälsa och mångfald” ämnar att dels synliggöra grupper som riskerar att missgynnas i vården, dels belysa vikten av ett personcentrerat förhållningssätt i mötet med patienten.

Läs mer och anmäl dig till releasen.

Om författarna

Solvig Ekblad är leg. psykolog vid Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm och adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) samt forskargruppsledare för Cultural medicine, Karolinska institutet.
 

Erica Rothlind är specialist i allmänmedicin, med.dr vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Cultural medicine, Karolinska institutet med inriktning på medicinsk pedagogik och interkulturella konsultationer samt medicinsk expert vid Kammarkollegiet.

Kontakt

Solvig Ekblad Anknuten till Forskning