Intern kurs och fortbildning Biomedicum introduktionsdag våren 2021

2021-05-06 9:00 - 11:45 Add to iCal
Online Online Zoom-möte

Välkommen till Biomedicums introduktionsdag den 6 maj 2021 mellan klockan 09.00-11.45. Det är ett gemensamt digitalt evenemang för nyanställda och stipendietagare på institutionerna i Biomedicum. Dagen består av korta föredrag fyllda med praktisk och inspirerande information för dig som är verksam i Biomedicum.

Program

Introduktionsdagen innehåller presentationer inom många olika områden som HR, ekonomi, IT, kommunikation, laboratoriearbete och arbetsmiljö, söka forskningsbidrag och mer därtill.

Plats

Biomedicums introduktionsdag genomförs online via Zoom. Zoom-länk skickas ut till de som anmält sig närmare eventdagen.

Anmälan

Introduktionsdagen hålls en gång per termin och riktar sig till nyanställda och stipendietagare i Biomedicum.

Välkommen att anmäla dig till Biomedicums introduktionsdag, anmälan ska ske senast den 29 april.

Anmäl dig senast 29 april.

Varmt välkommen att delta, via Zoom!

Kontakt

Om du har frågor om innehåll eller praktikaliteter, kontakta HR vid din institution:

Mia Sjöblom

HR CMB
08-524 873 71

Linnea Holm

HR MBB
0852487264