Föreläsningar och seminarier Begreppsseminarium: Sofia Strömbergsson och Anna Eva Hallin

2024-04-10 15:00 - 17:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9A samt via Zoom

Tema normalitetsbegreppet

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62334984082

Föreläsare

Sofia Strömbergsson
Anna Eva Hallin

Abstract

Vid detta begreppsseminarium vill vi vrida och vända på begreppet ”normal” relaterat till logopedisk forskning och praktik. Begreppet är centralt för att identifiera när något avviker från det förväntade, t ex om en persons tal och/eller språk avviker ifrån det som kan förväntas för åldern, och om en diagnos kan vara aktuell. Gränsen mellan normalt och avvikande är ofta svår att dra, och mycket forskning har därför ägnats åt att förfina mätmetoder och att utveckla mer träffsäkra mått. Parallellt med denna forskning belyser allt fler vikten av att inhämta patienters egen upplevelse av sina svårigheter, och rapporterar att det ofta finns en viss dissonans mellan de mått vi använder, och vad som faktiskt har betydelse för individerna vi möter. Denna dissonans förstärks av en växande rörelse som förespråkar ett neurodiversitetsbekräftande (neurodiversity affirming) synsätt, där alla neurotyper ska inkluderas i samhället och där den medicinska modellen utmanas; både avseende diagnosticering och interventioner som syftar till "normalisera" det som avviker från normen. Här blir diskussionen vad som ska anses vara "normalt" än mer komplex. Detta kan vara svårt att navigera, och vi vill därför bjuda in till diskussion! Vår utgångspunkt är tal- och språkstörning hos barn och unga, men vi hoppas att diskussionen kan vidgas till att omfatta även andra områden.

Vi rekommenderar att läsa Hobson, Toseeb & Gibson (2024) med fokus på introduktionen, men alla är välkomna delta i seminariet och diskussionerna.

Kontakt

Therése Forsberg Administratör