Föreläsningar och seminarier Begreppsseminarium: Professor Christina Samuelsson och professor Per Östberg

2023-10-03 15:00 - 17:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9A

Tema ekologisk validitet

Välkomna till vårt första begreppsseminarium!

Vid det här tillfället diskuterar vi begreppet ekologisk validitet som berör mått både i forskning och i klinisk bedömning.

De här seminarierna tänker vi har en lite annorlunda karaktär än de seminarier där någon presenterar mer eller mindre färdiga studier som sedan diskuteras. Vid anmälan får du två texter om begreppet. Här diskuterar vi ekologisk validitet dels utifrån de texter vi läst, dels utifrån vår egen (eventuella) tidigare förståelse av begreppet. Förhoppningsvis lär vi oss tillsammans genom att belysa begreppet utifrån olika perspektiv.

Anmälan och Zoom

Anmäl deltagande till Therese Forsberg, för material och zoom-länk.

Enheten för logopedi

Kontakt

Therése Forsberg Administratör