Föreläsningar och seminarier B cells and antibodies: uncovering unexpected roles in homeostasis, autoimmunity and defence

2022-11-24 15:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Zoom-based webinar

The Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS): med Menna Clatworthy, University of Cambridge, UK.

Zoom-based webinar (please contact emails below for the Zoom Link).

taras.kreslavskiy@ki.se,(Solna) carmen.gerlach@ki.se (Solna) isabelle.magalhaes@ki.se (Huddinge).

En länk kommer att distribueras via KiiM e-postlista.

Detta är ett seminarium i the Karolinska Immunology Seminar Series (KiSS). Syftet med serien är att sammanför dem som är intresserade av immunologi vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset genom att bjuda in framstående talare vars arbete är av allmänt intresse för alla som vill följa aktuella trender inom immunologi.

Föreläsare:

Professor Menna Clatworthy, University of Cambridge, UK.
Läs mer om Professor Menna Clatworthy.

Anmälan:

Ingen anmälan krävs, men för att få ytterligare information om seminarierna, Zoom-länkar etc ber vi dig följa KiiMs e-postlista. Anmäl dig till KiiMs e-postlista.

Språk:

Seminariet hålls på engelska.

Kontakt

Taras Kreslavskiy Senior Forskare