Föreläsningar och seminarier Atypiska sysselsättningars påverkan på hälsa

2023-10-11 8:15 - 9:15 Add to iCal
Annan Downtown Camper by Scandic, Drottninggatan 28 eller digitalt
Rapport om atypiska sysselsättningars påverkan på hälsan

En forskningsbaserad handbok med 10 förslag på policyer och åtgärder

Atypiska sysselsättningar så som gig-arbete, timanställningar och arbete via bemanningsföretag kan innebära allvarliga risker för hälsan. Välkommen på lanseringsseminarium den 11 oktober för vår forskningsbaserade handbok för att få veta mer om riskfaktorer, konsekvenser för hälsan och vad vi bör gör åt det.

Atypiska sysselsättningar brukar man kalla de sysselsättningar som på ett eller flera sätt avviker från normen om en tillsvidareanställning på heltid hos arbetsgivaren där arbetet utförs och som täcks av kollektivavtal. Idag har runt en tredjedel av alla som arbetar i Sverige en atypisk sysselsättning. De atypiska sysselsättningar som har störst grad av osäkerhet har ökat i Sverige under de senaste decennierna och de kan innebära allvarliga risker för hälsan. Inom ramen för ett forskningsprogram finansierat av Forte släpper forskare vid Karolinska institutet en forskningsbaserad handbok om hur atypiska sysselsättningar påverkar hälsan.

Under vårt lanseringsseminarium kommer vi ta upp:

  • Inom vilka sektorer och yrken som atypiska sysselsättningar är mest vanligt förkommande och hur utvecklingen ser ut över tid i Sverige.
  • Vilka faktorer hos dessa sysselsättningar som riskerar att leda till ohälsa och vilka hälsokonsekvenser det kan få.
  • Tio policy- och åtgärdsförslag som vår samlade forskargrupp ser som mest prioriterade för att minska de stora hälsorisker som finns med dessa sysselsättningar.

Vi vill med detta omsätta forskningsresultat till praktisk nytta och bidra till att öka kunskapen om riskerna med dessa sysselsättningar och även vad man kan göra åt dem. Vi vill också ha en dialog med alla aktörer som har möjlighet att påverka situationen för de som har en sådan sysselsättning.

När? Onsdagen den 11 oktober kl 8.15-9.15, vi är kvar till 10.15 för fortsatt dialog med de som önskar

Var? På Downtown Camper by Scandic, Drottninggatan 28 eller digitalt

Anmälan: Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på frukost. Antalet platser är begränsat, anmälan sker via mail till ninni.norlinder@ki.se 

Medverkande

  • Theo Bodin, läkare och docent vid Karolinska institutet, leder en forskargrupp som undersöker det nya arbetslivets utmaningar med fokus på hälsa och arbetsmiljö
  • Carin Håkanstad, docent i arbetsvetenskap vid Karolinska institutet, leder bland annat forskningsprojekt om hur digitalisering och algoritmiskt styrt arbete påverkar hälsa och arbetsmiljö.

Kontakt: ninni.norlinder@ki.se