Intern kurs och fortbildning Att undervisa i etik - utbildning för lärare och handledare

2023-04-24 till
2023-05-21 Add to iCal
Campus Solna

Utbildningen Att undervisa i etik vänder sig till personer som undervisar i andra ämnen än etik och som planerar att integrera etik i sin undervisning. Exempelvis lärare och andra som handleder läkarstudenter, sjuksköterskestudenter, fysioterapistudenter, tandläkarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning och lärare som genomför utbildningsinslag på uppdragsutbildning för en viss yrkesgrupp. Utbildningen är tänkt att fungera som en kompetensutveckling.

Utbildningens omfattning och datum

Utbildningen Att undervisa i etik för handledare och lärare på grund- och avancerad nivå motsvarar totalt cirka 40 timmars studier och sträcker sig över fyra veckor med kvartsfart, det vill säga 25 procent av heltidsstudier. Utbildningen är att betrakta som möjlighet till kompetensutveckling och genererar inte några högskolepoäng.

Startdatum: 2023-04-24
Slutdatum: 2023-05-21
På svenska

All undervisning är online, via Canvas och Zoom. Allt kursmaterial finns på Canvas. Två Zoommöten är inplanerade under utbildningens gång.

Kontakt

Tomas Månsson Universitetsadjunkt