Intern kurs och fortbildning Att ta plats på lärosätet – hur utvecklar vi vårt ledarskap på KI/UmU?

2019-10-21 9:30 - 17:15 Add to iCal
Campus Solna Sal 508 i Aula Medica, Nobels väg 6, Solna

Inom akademin finns oändliga möjligheter att utveckla sitt ledarskap, allt från att vara doktorandrepresentant i olika styrgrupper, facklig företrädare eller lärarrepresentant i kommittéer och styrelser. Man behöver då förstå hur lärosätet är organiserat, var och när olika beslut tas, hur medel genereras och fördelas, vilka möjligheter det finns att bidra och påverka.

Föreläsare:

-  Ole Petter Ottesen, rektor
-  Katarina Bielke, universitetsdirektör
-  Lena von Koch, senior professor
-  Erika Franzén, docent i fysioterapi
-  Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi
-  Kerstin Tham, professor, rektor Malmö universitet

 

Del 2 av ledarskapsutbildningen för SFO-V Fellows.