Föreläsningar och seminarier Att skriva memoarer - historieskrivning, text-selfie eller bildningsprojekt?

2021-05-05 15:30 Add to iCal
Online Zoom Lecture ID: 633 6925 6767 Passcode: 391626

Talare: Thomas Söderqvist, Köpenhamn Universitet
Host: Ingemar Ernberg

Dagens föredragshållare är professor emeritus Thomas Söderqvist, Köpenhamns universitet. Han har en lång karriär som vetenskaps- och medicinhistoriker bakom sig och arbetar nu med självbiografin /memoaren som genre. Utöver att skriva sina egna memoarer är han intresserad i 'självbiografins poetik', dvs memoarskrivandets mål och mening i skärningsfältet mellan källor, självinsikt, bildning, historiesyn och estetik. I det här seminariet vill han tala om syftet med memoarskrivandet -- handlar det om att producera sitt ultima curriculum vitae (cv), att bidra till den medicinska nutidshistorien, eller om att avrunda sitt livs bildningsprojekt och förbereda det goda emerituslivet? Eller om något helt annat? 

Kontakt

Ingemar Ernberg Professor