Föreläsningar och seminarier Att skriva en bra avhandlingskappa

2022-12-06 10:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Lokal: S 404
Avhandlingar från KI står på rad i en bokhylla.
Bilder från fototillfälle den 24 maj 2022. Foto: Liza Simonsson

Med Professor Ann Langius-Eklöf, Professor Hans Jonsson, Dr Johanna Wangmar och Dr Anna Svensson-Raskh.

Syftet med avhandlingskappan kan sammanfattas i följande punkter:

  • Att visa brett och djupt kunnande och förståelse av forskningsområdet samt visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap inom området
  • Att sammanfatta syftet med forskningsprojektet och de hypoteser/ frågeställningar som har adresserats 
  • Att visa förtrogenhet med forskningsområdets metoder
  • Att visa förmåga att sätta de egna forskningsresultaten i ett sammanhang av aktuell forskning inom forskningsområdet

Ur innehållet:

  • Hur ska jag planera för och genomföra kappaskrivandet?
  • Vilka är fallgroparna i kappaskrivandet?
  • Hur ska jag tänka för att få med det som betygsnämnden eller opponenten använder för sin bedömning?
  • Erfarna handledare/opponenter/betygsnämndsledamöter och disputerade förmedlar vad de anser vara av betydelse i en avhandlingskappa.

Kontakt

Chris Bengtsson Samordnare