Intern kurs och fortbildning Att leda en forskargrupp – vad innebär det och hur blir vi framgångsrika?

2019-11-19 8:30 - 16:45 Add to iCal
Rum 634, plan 6 i Aula Medica, Nobels väg 6 Solna

Det finns regler för vad som krävs för att få delegation som forskargruppsledare. Dessa bör man förstås känna till, liksom vad delegation innebär. Det är också viktigt att reflektera omkring hur man blir/är en bra ledare?

Föreläsare på del tre av ledarskapsutbildningen är bl.a:

- Louise Nygård, professor i arbetsterapi
- Charlotte Häger, professor i fysioterapi
- Christer Sandahl, professor LIME/KI