Föreläsningar och seminarier Att förebygga eller minska psykisk ohälsa genom insatser i arbetslivet

2019-12-02 8:00 - 10:00 Add to iCal
Annan Stockholm Waterfront Congress Centre

Psykisk ohälsa såsom stress, depression, ångest och utmattning är vanliga orsaker till lidande och försämrad arbetsförmåga, både i Sverige och internationellt. Effektiva insatser för att förebygga eller minska psykisk ohälsa i arbetslivet har möjlighet att påverka folkhälsan.

Vid detta frukostseminarium presenteras två litteraturöversikter. Den ena belyser forskning om universella insatser för att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet. I den andra kartläggs forskning om insatser som getts specifikt av företagshälsovården för att förebygga eller minska psykisk ohälsa bland anställda.

Vid seminariet föreläser bland annat Elisabeth Björk Brämberg, forskare inom arbetshälsa vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Ladda ner rapporten Insatser via företagshälsovården för att förebygga eller minska psykisk ohälsa.

Målgrupp
Personal inom företagshälsovården och primärvård som planerar, utvärderar eller ordinerar insatser för personer med psykisk ohälsa, hr-personal, berörda myndigheter, beslutsfattare och forskare inom området samt andra intresserade.

Kostnad
Deltagande i seminariet är kostnadsfritt, vi bjuder på vegetarisk frukost.

Anmälan
Anmäl dig via länk nedan senast den 20 november.
Begränsat antal platser – först till kvarn!

Se seminariet i efterhand
För er som inte har möjlighet att delta på plats så kommer seminariet att filmas i realtid samt även finnas tillgängligt på Folkhälsomyndighetens webbplats några dagar senare.

För anmälan och ytterligare information
Folkhälsomyndighetens webbplats