Föreläsningar och seminarier Att ansöka om disputation

2019-11-26 16:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal 4V, Alfred Nobels Allé 8

Disputationskommittén välkomnar doktorander som snart ska disputera till ett seminarium om vad som bör beaktas under disputationsprocessen. På seminariet kommer ordförande i Disputationskommittén Lena Palmberg att prata om kraven för att disputera, om hur disputationsansökan förbereds och hur man går tillväga för att hitta en lämplig betygsnämnd och opponent.

Ingen föranmälan.

Kontakt

Sofie Petersson Handläggare