Föreläsningar och seminarier Astrid Lecture with Verena Senpiel

2020-09-30 12:30 - 13:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Ledningsrummet C4-NKS

Covid 19 in mothers and neonates-the COPE study
ZOOM: https://ki-se.zoom.us/j/67190189166