Föreläsningar och seminarier Astrid Lecture with Marika Wenemark

2022-03-23 12:45 - 13:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Ledningsrummet C4-NKS

"How to design questionnaires?" med Marika Wenemark

Marika är statistiker och har en adjungerad lektorstjänst vid institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings Universitet. Hennes forskning fokuserar på undersöknings- och enkätmetodik och handlar framför allt om hur vi kan skapa enkäter som folk kan och vill svara på och som samtidigt genererar tillförlitliga och användbara resultat.