Föreläsningar och seminarier Astrid Lecture with Lena Westas

2021-01-27 12:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Ledningsrummet C4-NKS

The Swedish Pediatric Association
ZOOM: https://ki-se.zoom.us/j/67190189166