Föreläsningar och seminarier Astrid Lecture with Erik Melén

2020-12-09 12:30 - 13:15 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Ledningsrummet C4-NKS

Covid 19 in the BAMSE cohort
ZOOM: https://ki-se.zoom.us/j/67190189166