Föreläsningar och seminarier Årligt uppföljningsseminarium för MTC-doktorander: Yueyun Pan

2022-12-01 13:00 Add to iCal
Campus Solna Rum B0712, Biomedicum

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till det årliga uppföljningsseminariet for MTC-doktorander med Yueyun Pan, fredagen den 1 december 2022, kl. 13:00 i Biomedicum.

"Investigate the mechanism behind the anti-MARCO mediated anti-tumor immune response"

Doktorand

Yueyun Pan

Ordförande

Itziar Martinez Gonzalez

Handledare

Mikael Karlsson