Föreläsningar och seminarier Årligt uppföljningsseminarium för MTC-doktorander: Ye Yuan

2023-02-15 13:00 Add to iCal
Campus Solna Rum B0313, Biomedicum

Anställda vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi är välkomna till det årliga uppföljningsseminariet for MTC-doktorander med Ye Yuan, onsdagen den 15 februari 2023, kl. 13:00 i Biomedicum.

"Effect of MYC-regulated miRNAs and Small Molecules on Metabolism and Neural Differentiation in Pediatric Medulloblastoma and Neuroblastoma"

Doktorand

Ye Yuan

Ordförande

Lars-Gunnar Larsson

Handledare

Marie Arsenian-Henriksson